Services - Palvelut

Entrepreneurship education- Yrittäjyyskoulutus

Yrittäjyyskoulutus tarjoaa tärkeitä valmiuksia ja työkaluja yrittäjyyteen sekä auttaa kehittämään tulovirtoja yksilön ja lähimmäisten oman elämän hallintaan.

EAFTA promotes entrepreneurship education, mainly in East-Africa, in order create possibilities  for self-employment and much needed daily incomes. 

Humanitaarinen apu

Our humanitarian programs empower those in need, helping sisters and brothers, near and far to receive the knowhow to establish own company with possible decent incomes, also assisting war refugees and persons in dangerous situations.

Humanitaarinen apu on tärkeää, sillä se auttaa ihmisiä selviytymään päivittäisistä haasteista, voimaannuttaa ihmisiä oman elämän tasapainoiseen hallintaan, antaa edellytyksiä koulutukseen ja varsinkin yrittäjyyskoulutuksen tukemisen avulla, ymmärryksen oman yrityksen perustamiseen. Humanitaarinen apu voi on kipeästi kaivattua  sodan, pakoaisuuden ja luonnonkatastrofien sekö konfliktien uhatessa.

Rauhanedistäminen

Rauhanedistäminen on tärkeä osa kansainvälistä yhteistyötä ja konfliktien ratkaisua.

Pohjois-Etelä -dialogi

"Pohjois-Etelä -dialogi on tärkeä keino edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä eri maiden ja alueiden

Konfliktien ehkäisy ja ratkaisu

Konfliktien ehkäisy ja ratkaisu on tärkeä osa rauhan ja vakauden ylläpitämistä yhteiskunnassa