Työmme

East-Africa Trade-Education-Peace organization as part of the EAF Chamber and EAFTA promotes North-South dialogue by supporting entrepreneurship education, humanitarian programs and Peace efforts.


East-Africa Finland Chamber edistää Pohjois-Etelä-dialogia tukemalla yrittäjyyskoulutusta, humanitaarisia toimia ja rauhanpyrkimyksiä yleisesti ja erilaisissa tarkemmissa projekteissa.

- Yrittäjyyskoulutus - Humanitaariset toiminnat - Rauhan edistäminen - Pohjois-etelä vuoropuhelu - Projektien tukeminen